Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2015 SEPTEMBRIS

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

No 3. līdz 6. septembrim XVII rietumkrasta latviešu Dziesmu svētki Sanhosē

12. septembrī plkst. 5.00 Latvijas meža darbinieku vīru koŗa „Silvicola” koncerts

20. septembrī plkst. 9.00 mācību sākums Losandželosas latviešu skolā

24. septembrī plkst. 6.00 Eiropas filmu festivāla atklāšana Egyptian Theatre Hollywood

27. septembrī plkst. 4.00 Egyptian Theatre Holywood izrādīs režisora Andŗa Gaujas mākslas filmu „Izlaiduma gads” (latviešu valodā ar uzrakstiem angliski)

3. oktōbrī plkst. 10.00 talka latviešu namā; plkst. 4.00 dokumentārfilmas „Atmodas antoloģija” izrāde

11. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejas rīkotais Rudens bazārs

31. oktōbrī plkst. 1.00 Latvijas koklētāju Laimas Jansones un Lauras Polences koncerts

1. novembrī plkst. 12.30 Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un lāčplēšu atcere (DV organizācijas Dienvidkalifornijas apvienības sarīkojums)

7. un 8. novembrī novusa turnīrs Losandželosā

21. novembrī Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-669-9027

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2015 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums