Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2015 OKTOBRIS

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

27. septembrī plkst. 4.00 Aero Theatre (1328 Montana Ave, Santa Monica, CA 90403)latviešu filmas „Izlaiduma gads” (The Lesson) izrāde; režisors Andris Gauja

3. un 4. oktōbrī Lietuviešu dienas (2718 St George St, Los Angeles, CA 90027)

3. oktōbrī plkst. 10.00 talka latviešu namā; plkst. 5.00 dokumentārfilmas „Atmodas antoloģija” izrāde

11. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes dāmu komitejas rīkotais Rudens bazārs

18. oktōbrī no plkst. 10.00 līdz 12.30 LASL pārstāvji pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju

1. novembrī plkst. 12.30 Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un lāčplēšu atcere(Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības sarīkojums)

7. un 8. novembrī novusa turnīrs Losandželosas latviešu namā

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-669-9027

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2015 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums