Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2014 Novembris Get Adobe Reader

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

4. oktōbrī no plkst. 7.00 rītā līdz 8.00 vakarā Latvijas 12. Saeimas vēlēšanas iecirknī latviešu namā

4. un 5. oktōbrī novusa turnīrs latviešu namā

12. oktōbrī plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes rudens bazārs

12. oktōbrī plkst. 3.30 DK LB telpā tikšanās ar vēsturnieku Uldi Neiburgu, filmas izrāde

18. oktōbrī plkst. 4.00 Losandzelosas latviešu nama svētki

19. oktōbrī no plkst. 10.00 līdz 12.00 LASL pārstāvji pieņems saiņus sūtīšanai uz Latviju

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-371-4499

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2014 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums
Saite papildināta: 2014 gada 1. Septembri