Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2015 NOVEMBRIS

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

1. novembrī plkst. 12.30 Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībnieku un lāčplēšu atcere(Dienvidkalifornijas Daugavas Vanagu apvienības sarīkojums)

7. un 8. novembrī novusa turnīrs Losandželosas latviešu namā

14. novembrī plkst. 5.00 Latvijas valsts dibināšanas atceres sarīkojums

6. decembrī Ziemsvētku tirdziņš latviešu namā

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-669-9027

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2015 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums