Mājas Lapa
Biletens Adobe PDF
Par Latviešu Namu
Par Saulgriežiem
Tildes Vārdnica
Zvani uz Latviju


Zvani letak uz Latviju

Zvani uz Latviju 2 centi minute


Jaunākais BILETENS - PDF formātā - 2015 MAIJS

SARĪKOJUMU KALENDĀRS

3. maijā plkst. 12.30 Kurzemes cietokšņa cīņu atceres sarīkojums

17. maijā Losandželosas latviešu skolas mācību gada beigu sarīkojums

23. maijā plkst. 6.30 saviesīgs vakars ar priekšnesumiem un vakariņām, koŗiem un deju kopām gatavojoties Rietumkrasta XVI Dziesmu svētkiem Sanhosē

30. maijā novusa turnīrs Sandiego

31. maijā plkst. 12.30 DK latviešu ev. lut. draudzes gada pilnsapulce

20. jūnijā Jāņu svinības pie Baltakmeņu ezera

No 25. jūlija līdz 3. augustam Starptautiskā speciālā olimpiāde Losandželosā

Latviešu nama adrese: 1955 Riverside Dr., Los Angeles CA 90039-3704

Latviešu nama uzrauga tālrunis: 323-371-4499

 
www.latvianusa.com
 
Interesantas idejas par biletens.com, iesūtāmas IB veidotājam tīmeklī Ralfs Niedra
Copyright © 1951 - 2015 Dienvidkalifornijas Latviešu Biedrības Izdevums